skiba plac logo
 

Data wpisu: 2021-04-16


Opracowanie innowacyjnej technologii uboju trzody chlewnej jako odpowiedź na krajowe deficyty technologiczne w branży mięsnej.


 logotypy projekty unijne 4

Zakłady Mięsne Skiba Spółka Akcyjna realizują projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii uboju trzody chlewnej jako odpowiedź na krajowe deficyty technologiczne
w branży mięsnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka). 

 

Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej w postaci znacząco ulepszonej zautomatyzowanej i dającej większy uzysk mięsa technologii uboju brudnego, uboju czystego, możliwych do wdrożenia w działalności Spółki, w celu podniesienia jej konkurencyjności.

 

Realizacja Projektu wpłynie na możliwość opracowania unikalnego pod względem technologicznym procesu, cechującego się szeregiem niespotykanych w skali rynku krajowego rozwiązań technicznych i technologicznych. Planowane do opracowania rozwiązania przekładają się na możliwość osiągnięcia szeregu istotnych oszczędności wynikających ze zwiększenia efektywności procesu i ograniczenia strat wartościowych elementów tuszy.  Rezultat Projektu odpowie na potrzeby Spółki wynikające z zewnętrznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w branży mięsnej, tj.: zmniejszenie pracochłonności procesu uboju czystego, zwiększenie masy mięsa wieprzowego o wysokiej wartości handlowej, zwiększenia stabilności i odporności biznesu na negatywne czynniki zewnętrzne oraz zabezpieczenie jednego z ogniw infrastruktury krytycznej (sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki – produkcji mięsa). Opracowana innowacja procesowa przyczyni się do rozwoju strategii ZM Skiba.

 

Wartość projektu: 39 206 421,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 15 682 568,75 PLN

Okres realizacji w latach: 2021-2023

 

Wróć do działu Projektów Unijnych