skiba plac logo
 

Data wpisu: 2020-10-21


Automatyzacja technologii formowania i dystrybucji opakowań kartonowych jako odpowiedź na potrzeby w zakresie efektywności realizacji procesów logistycznych w skali krajowej i europejskiej.


logotypy projekty unijne 4

Zakłady Mięsne Skiba Spółka Akcyjna realizują projekt „Automatyzacja technologii formowania i dystrybucji opakowań kartonowych jako odpowiedź na potrzeby w zakresie efektywności realizacji procesów logistycznych w skali krajowej i europejskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka). 

 

Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej - zautomatyzowanej
i zoptymalizowanej technologii formowania i dystrybucji opakowań kartonowych włączając
w jeden ciąg techn. etykieciarki, istniejącą kartoniarkę i zastąpienie opakowań składanych klejonymi do wdrożenia w działalności Spółki.

 

Realizacja Projektu umożliwi uzyskanie wysokokonkurencyjnego procesu stanowiącego innowację w skali krajowej, cechującego się wysokim poziomem automatyzacji i zwiększoną elastycznością. Powyższe zostanie osiągnięte dzięki zaplanowanym pracom B+R obejmującym prace rozwojowe w oparciu o zasoby kadrowe i techniczne oraz know-how badawczo-produkcyjny Spółki. W wyniku realizacji Projektu zostanie osiągnięty rezultat w postaci innowacyjnej i zintegrowanej technologii formowania, dystrybucji i etykietowania opakowań skrzyniowych), która zostanie zaimplementowana w ubojni trzody chlewnej ZM Skiba S.A. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności Spółki.

 

 

Wartość projektu: 2 607 956,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 043 182,43 PLN

Okres realizacji w latach: 2020-2021

 

 

 

 

 

Wróć do działu Projektów Unijnych